Ulga termomodernizacyjna

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. osoby fizyczne mogą od podstawy obliczenia podatku dochodowego odliczyć wydatki związane z montażem instalacji fotowoltaicznej. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r., więc obecnie można korzystać z preferencyjnych warunków.

Zgodnie z ustawą podstawę obliczenia podatku dochodowego można pomniejszyć o wydatki poniesione na kompleksową termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Obejmuje ona między innymi zakup paneli fotowoltaicznych, wszelkich materiałów budowlanych i urządzeń dodatkowych, wymianę pompy ciepła, ale także koszty montażu nowej instalacji, demontażu poprzednich urządzeń, uruchomienie i regulację. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Podstawą skorzystania z ulgi jest faktura VAT, a wydatki odlicza się w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym zostały one poniesione. Aby skorzystać z ulgi wystarczy jedynie posiadać fakturę VAT i odpowiednio wypełnić PIT.

Grono uprawnionych do skorzystania z ulgi jest ogromne. Dzięki nowej ustawie osoby fizyczne mogą założyć instalację o wiele taniej – warto skorzystać z takiego ułatwienia.